Loading ...
Paj Akèy2022-04-20T12:29:58-05:00

DEKLARE GWÈ LI

Adorasyon se plis pase mizik oswa yon bagay nou fè dimanch. Adorasyon ta dwe fason nou viv, pote glwa pou Bondye nan tout sa n ap fè. Pandan moun yo ap gade l grasa adorasyon, yo pral chanje soti anndan an deyò.

NLW International ede kretyen yo aprann kijan pou yo renmen ak adore Bondye nan lavi chak jou yo. Nou vle ede legliz yo ak lidè yo, kèlkeswa pozisyon yo nan mond lan oswa sitiyasyon ekonomik yo. Se poutèt sa NLWI se yon òganizasyon charitab ki pa fè pwofi.

Nou depann de donatè ak volontè pou ede nou “pwoklame glwa li nan mitan nasyon yo” ( Sòm 96:3 ). TANPRI RANTRE KOZ NOU.

-Dwayne Moore, Fondatè NLW International

Louvri fenèt popup sa a pou gade Videyo Istwa nou an
Misyon nou

0
Lidè yo fòme
0
Peyi yo te ede
0
Manm ekip yo

VALÈ NOU

"Gade sou li epi transfòme."

KOZ NOU

Misyon ak efò ministè pou 2022

GADE TOUT KOZ NOU YO

ATIK ETIDYÈL

Rale nan kominote konesans ak eksperyans nou an.

GADE TOUT ATIK NOU

KIJAN POU ENPLIKE

Èske w kwè vrè adorasyon an chanje moun? Èske w ap chèche yon ministè ki konbine adorasyon ak misyon ak disip? ANSA RANTRE KOZ NOU.

VOLONTÈ
Donn kounye a

Tit

Ale nan tèt